0440 RD ZámostíTRANSPARENT

RD Zámostí
Poděbrady

Návrh řeší přestavbu stávajícího rekreačního objektu na rodinný dům. Pozemek se nachází v centru Poděbrad na levém břehu Labe. Jeho umístění v průtočném záplavovém území s aktivní ochranou určilo základní koncept návrhu. Zastavěná plocha na terénu je vymezena stávajícím objektem, jeho konstrukce jsou využity ve formě ztraceného bednění pro suterénní monolitické konstrukce nového objektu. 1.NP je vzhledem k suterénu vykonzolováno a nachází se již zcela nad úrovní stoleté vody. Retenční schopnost území tak není ovlivněna a zároveň je dosaženo půdorysných rozměrů odpovídajících potřebám současného bydlení. 1.PP a 1.NP je konstrukčně řešeno jako monolitické, ustupující 2.NP je realizováno jako dřevostavba z plných dřevěných panelů. V úrovni přízemí jsou na fasádě použity cihelné obkladové pásky, ustupující patro je navrhnuto s dřevěným laťovým obkladem.

Projekční fáze
2013 – architektonická studie
2014 – projekt (UR+SP)
2015 – autorský dozor

Autorský tým
Tomáš Jeníček

Klient

soukromý investor

Plocha pozemku / zastavěná plocha / užitná plocha

2 981 m2 / 187 m2 / 278 m2